Sveikiname Jus visus su šv. Kalėdomis

Mielieji,

Sveikiname Jus visus su šv. Kalėdomis.  Lai šios šv. Kalėdų  dienos būna susitikimo su Jėzumi laikas. Ir  anot dovanoję daiktus, padovanokime savo priešui – atleidimą. Savo  oponentui – toleranciją, draugui – savo širdį, sau – pagarbą, o kiekvieną sutiktą apdovanokim Jėzaus meile.

Gražaus ir prasmingo mūsų Viešpaties gimtadienio šventimo!

Vilkaviškio vyskupijos Caritas darbuotojų vardu

direktorius kun. Gintaras Urbštas

2019 m. šv. Kalėdos