Dar viena grupė baigė pozityviosios tėvystės mokymus

ESF projektu ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0002  siekiama, kad bet kuris šeimos narys gautų pagalbą, kol problemos dar nėra įsisenėjusios, ir ta pagalba būtų suteikta kuo arčiau gyvenamosios vietos. Pagalbos gali kreiptis bet kuris iš tėvų, susiduriančių su vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumais, tėvai, auginantys vaikus su negalia, besilaukiančios moterys ir kt.
Viena iš projekte teikiamų paslaugų yra pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Šiandien mokymus baigė 15 tėvų grupė, džiaugiamės kartu ir dalinamės paskutinio užsiėmimo akimirkomis.

Projektas finasuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.