30 metų su vargstančiais ir viltimi

Šiemet Caritas Lietuvoje paminėjo savo veiklos 30-metį. Ši organizacija priklauso tarptautiniam judėjimui, dirbančiam vardan teisingesnio ir geresnio pasaulio, įkvėpimo veiklai ieškančio Katalikų bažnyčios socialiniame mokyme ir esančio arčiausiai skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių. Šiuo metu „Caritas Internacionalis“ tinklas vienija 162 nacionalines „Caritas“ organizacijas, veikiančias 200 šalių.

1988 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio vyskupijoje įvykęs susirinkimas davė pradžią karitatyvinei veiklai ir mūsų regione. 1989 metais katalikiško moterų sambūrio grupės pradėjo veikti įvairiose Marijampolės dekanato parapijose, o dar po dviejų metų įvykusioje konferencijoje buvo patvirtinta Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ vadovybė ir struktūra. Per visą šį laiką karitatyvinėje veikloje dalyvavo ir dalyvauja dešimtys savanorių, nuveikta labai daug darbų.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbą teikia sergantiems, vienišiems, vyresnio amžiaus žmonėms, aprūpina stokojančius maistu ir drabužiais, įgyvendina įvairias programas, skirtas patiriantiems nuteistųjų, darbo neturinčių asmenų integraciją į visuomenę. Į organizacijos būstinėje (Bažnyčios g. 42, Marijampolėje) veikiantį pagalbos centrą „Rūpintojėlis“ kasdien užsuka likimo nuskriausti ir nepriteklių kamuojami žmonės. Labai dažnai jame apsilanko ir tie, kuriems prireikia dvasinės pagalbos ar tiesiog patarimo. Taip pat yra partneriai ES projekte “Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“, teikia pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, dailės terapijos, sociokultūrines, vaikų priežiūros, bei mediacijos paslaugas.

Šiemet pasikeitė Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ vadovai – buvusį ilgametį direktorių kun. Arvydą Liepą pakeitė kun. Gintaras Urbštas. Jo pavaduotoja tapo Giedrė Volf, o Samanta Novogrodskienė vadovauja pagalbos centrui ,,Rūpintojėlis“.

Kaip ir kasmet Advento laikotarpiu „Caritas“ kviečia dalyvauti paramos akcijoje „Gerumas mus vienija 2019“. Jos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims. Kiekvienas tikintysis ir bendruomenė yra kviečiami liudyti tikėjimą praktiniais gailestingumo darbais, pastebėti ir palaikyti šalia esančius vargstančius asmenis, malda lydėti patiriančius sunkumus ir tuos, kurie jiems padeda. Advento laikotarpiu įsigyjant „Caritas“ žvakelę auka skiriama karitatyvinei veiklai parapijose paremti. Žvakelių galima įsigyti bažnyčiose, parapijos namuose ar vyskupijos „Caritas“ centruose.

Aldona KALINAUSKIENĖ

Staipsnio originalą galite skaityti laikraštyje“Suvalkietis“2019-11-30 d.

  

Nuotraukoje. Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ lankytojams skirtoje popietėje maistą laimina Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Gintaras Urbštas, šalia – Giedrė Volf ir Samanta Novogrodskienė.