Dekanatai

DEKANATŲ CARITAS CENTRAI

ALEKSOTO DEKANATAS

Dekanas –kleb. dek. teol. lic. Gintaras Urbštas  (http://GARLIAVA. Švč. Trejybės)

Dekanato Caritas centro vedėja – Ona Grabauskienė tel. +370 614 14496

ALYTAUS DEKANATAS

Dekanas – g. kan. Arūnas Užupis (Alytus, šv. Angelų Sargų parapija)

Dekanato Caritas centro vedėja – Virginija Montvilaitė tel. +370 675 18053

LAZDIJŲ DEKANATAS

Dekanas – kun. Nerijus Žvirblys (Lazdijai)

Dekanato Caritas centro vedėja – Onutė Juodkienė +370 687 59771

MARIJAMPOLĖS DEKANATAS

Dekanas – kan. Deimantas Brogys

Dekanato Caritas centro vedėja – Aušra Parulienė +370 641 08205

PRIENŲ DEKANATAS

Dekanas – kun. Vaidotas Labašauskas (Prienai)

Dekanato Caritas centro vedėja – Janina Vilkienė tel +370 615 88613

ŠAKIŲ DEKANATAS

Dekanas – kan. Donatas Jasulaitis (Kudirkos Naumiestis)

Dekanato Caritas centro vedėja – Vilija Matulaitienė tel. +370 614 93245

VILKAVIŠKIO DEKANATAS

Dekanas – kun. Virginijus Gražulevičius (Vilkaviškis)

Dekanato Caritas centro vedėja – Roma Paunksnienė tel. +370 686 74501

 

VILAKVIŠKIO VYSKUPIJOS PARAPIJOSE VEIKIANTYS CARITAS CENTRAI

Vilkaviškio vyskupijos Caritas yra nevyriausybinė organizacija veikianti regioniniu lygmeniu ir savo sudėtyje jungianti 53 parapijų Caritas, siekiančius bendrų tikslų.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas statuto 17 straipsnis pažymi, kad „Vilkaviškio vyskupijos Caritas misijos įgyvendinimo laukas yra Vilkaviškio vyskupijos teritorija, kuri pagal Bažnyčios teisę skirstoma į dekanatus, o dekanatai į parapijas. Vilkaviškio vyskupija suskirstyta į 7 dekanatus, kurie suskirstyti į parapijas“ ir <…Caritas dekanato vedeja/as koordinuoja parapijų Caritas veiklą. Dekanato Caritas vedeja/as nustatytu terminu, teikia dekanato parapijų metines veiklos ataskaitas Vilkaviškio vyskupijos Caritas.“

Vilkaviškio vyskupijos teritoriją sudaro 7 dekanatai, kuriuose veikia 53 parapijų Caritai. Vilkaviškio vyskupijos Caritas dalyvauja ne tik parapijos Caritas steigime bet ir teikia pagalbą parapijų Caritams skatinant parapijos bendruomenes karitatyvinei veiklai, atstovauja Vilkaviškio vyskupijos parapijų Caritas ir karitatyvines tarnystės Lietuvos Caritas taryboje ir kituose bendradarbiavimo tinkluose ir k.t.

Žemiau pateikiame Vilkaviškio vyskupijoje veikiančius parapijų Caritas ir turimus savanorių skaičius, bendras savanorių skaičius – 403 asm.:

Eilės numeris Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje esantys dekanatai ir parapijos

 

Savanorių skaičius
Aleksoto dekanatas Viso 37
1. Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos Caritas 8
2. Garliavos Švč. Trejybės parapijos Caritas 12
3. Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos Caritas 3
4. Ežerėlio Švč. Antano Paduviečio parapijos Caritas 4
5. Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos Caritas
6. Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas 10
Alytaus dekanatas Viso 61
7. Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos Caritas 20
8. Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Caritas 3
9. Rumbonių Švč. Trejybės parapijos Caritas 18
10. Miroslavo Švč. Trejybės parapijos Caritas 3
11. Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos Caritas 2
12. Alytaus Šv. Kazimiero parapijos Caritas 4
13. Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos Caritas 8
14. Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapijos Caritas 3
Lazdijų dekanatas Viso 93
15. Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapijos Caritas 15
16. Krosnos Šv. apašt. evang. Mato parapijos Caritas 11
17. Lazdijų Šv. Onos parapijos Caritas 20
18. Rudaminos Švč. Trejybės parapijos Caritas 3
19. Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijos Caritas 24
20. Veisiejų Šv. Jurgio parapijos Caritas 15
21. Būdviečio Jėzaus Nazariečio parapijos Caritas 5
22. Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos Caritas
Marijampolės dekanatas Viso 92
23. Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos Caritas 7
24. Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos Caritas 9
25. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Caritas 18
26. Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos Caritas 3
27. Marijampolės Šv. arkang. Mykolo mažosios bazilikos parapijos Caritas 15
28. Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos Caritas 10
29. Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos Caritas 10
30. Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapijos Caritas 4
31. Sasnavos Švč. M. Marijos Vardo parapijos Caritas 16
Prienų dekanatas Viso 14
32. Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos Caritas 7
33. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos Caritas 7
Šakių dekanatas     Viso 49
34. Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas        10
35. Lukšių Šv. Juozapo parapijos Caritas         5
36. Lekėčių Šv. Kazimiero parapijos Caritas 5
37. Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos Caritas 8
38. Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijos Caritas 1
39. Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Caritas
40. Paežerėlio Šv. Angelų Sargų parapijos Caritas 1
41. Slavikų Šv. Onos parapijos Caritas 3
42. Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos Caritas 4
43. Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Caritas 3
44. Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos Caritas 1
45. Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos Caritas
46. Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapijos Caritas 2
47. Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos Caritas 3
48. Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas 3
Vilkaviškio dekanatas Viso 57
49. Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos Caritas 3
50. Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas 4
51. Alvito Šv. Onos parapijos Caritas 20
52. Virbalio Šv. arkang. Mykolo parapijos Caritas 4
53. Bartninkų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos Caritas 8
54. Pilviškių Švč. Trejybės parapijos Caritas 6
55. Žaliosios Šv. Roko parapijos Caritas 3
56. Lankeliškių Švč. Trejybės parapijos Caritas
57. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos Caritas 13