Ataskaitos

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas ataskaita už 2017metus

 

2014m. gegužės-gruodžio mėn. Nevyriausybinės organizacijos LietuvosCaritas užsakymu Lietuvos Socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkai atliko „Sisteminį skurdo problemos tyrimą Lietuvoje“, kuriuo siekta įvertinti skurdo paplitimą Lietuvoje ir numatyti jo mažinimo galimybes (priemones). Tyrimo tikslo buvo siekiama projekto veiklas organizuojant trimis pagrindinėmis kryptimis: per skurdo ir socialinės atskirties rodiklių Lietuvoje analizę, kiekybinį ir kokybinį skurdo tyrimą.

Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje

Caritas_internetui2(4)