Vykdomos veiklos

Informavimas ir konsultavimas.

Nežinojimas gali būti problemos priežastis ar bent jau priežastis to, kodėl jos nesiseka išspręsti.

Stengiamės atsakyti į visus mums užduodamus klausimus apie paramą, maitinimą, socialines paslaugas ir pan.

Socialinio darbutojo konsultacijas galima gauti  pagalbos centre „Rūpintojėlis“.

Parapijų bendruomenių aktyvinimas.

„Caritas“ vykdytojai yra visa krikščionių bendruomenė. Buvimas krikščioniu ir Bažnyčios nariu reiškia, kad kiekvienas asmuo auga savo tikėjime ir jį įgyvendina per konkretų įsipareigojimą. Tarnystė „Carite“ yra palanki erdvė šiam įsipareigojimui plėtoti.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“  kviečia visus dekanatus   prisiimti šią atsakomybę, stengiantis įtraukti visą bendruomenę į karitatyvinę veiklą, o ne ją pavaduoti ar palikti nuošalyje.

Prasminga laisvalaikio veikla.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ stengiasi pasiūlyti laisvalaikio užimtumą  vaikams ir jaunuoliams, ypač tiems, kurių šeimos patiria tam tikrus sunkumus.

Dienos centruose vaikai gali mokytis, paruošti pamokas, žaisti, susidraugauti, keliauti,  dvasiškai augti.

Šiuo metu mūsų organizacija turi 5 vaikų dienos centrus: Alytuje,  Marijampolėje, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje. „Carito“ globojamus parapijinius vaikų dienos centrus lanko 102 vaikai.

„Carito“ globojami parapijiniai senelių globos namai, kuriuose gyvena 141 gyventojas: 

 

„Carito“ globojami parapijiniai senelių globos namai, kuriuose gyvena 141 gyventojas:

Maitinimas.

Veikia 2 parapijinės labdaros valgyklos:

  • Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
  • Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje.

 

Vyskupijos „Caritas“ centras:

 

konsultuoja, koordinuoja ir atstovauja vyskupijos Caritas organizaciją Lietuvoje ir užsienyje

rengia rekolekcijas ir mokymus Caritas savanoriams, kurių yra apie 314.

Parapijų Caritas:

 

padeda seneliams, ligoniams, našlaičiams, nuteistiesiems;

bendradarbiaudamas su savivaldybėmis ir įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, padeda parapijiniams senelių globos namams, skurstančioms šeimoms;

maitina vargšus.

Savanorystė

 

Savanorių mokymo programa – tai savanoriškos veiklos koordinavimas parapijose, seminarų organizavimas savanorystės temomis. Šių seminarų-mokymų tikslas: ugdyti naujai į parapijos „Caritas“ grupes įsijungusius narius ir  artimo meilės tarnystėje jau esančius savanorius; parapijos klebonui padedant ieškoti žmonių karitatyvinei veiklai parapijose aktyvinti.

Sergantiems priklausomybės ligomis bei jų šeimos nariams teikiamos priklausomybės konsultantų paslaugos

 

Kontaktinis tel. 8 655 16739 arba 8 689 43840.

 

Organizuojami renginiai, kurių metu skaitytos paskaitos priklausomiems asmenims, jų artimiesiems, dirbantiesiems su šiais žmonėmis bei visiems besidomintiems šiomis problemomis ir sprendimo būdais.

 

„Teikiamos asmeninio asistento paslaugos ir pagalbos į namus paslaugos“

 

Asmeninis asistentas lydi neįgalų asmenį į rajoninius ir respublikinius sveikatos priežiūros centrus, į viešąsias įstaigas (bankus, savivaldybės įstaigas), į bažnyčią, parduotuves ir pan.

 

,,Noriu būti sveikas“

 

Vaikų dienos centro ,,Žiniukas“ bendruomenė paskaitų-diskusijų metu įgyja sveikos gyvensenos įgūdžių, kuriuos stiprina pritaikydami kasdieniniame gyvenime.

 

,,Kartų draugystė“

 

Projekto metu organizuojami bendri meniniai, kultūriniai edukaciniai, etnokultūriniai užsiėmimai, kuriuose ugdoma vaikų pagarba vyresnio amžiaus žmonėms. Tėvai, seneliai ir vaikai skatinami prasmingai leisti laisvalaikį kartu. Vadovių padedami tėvai ir vaikai mokosi įveikti bendravimo sunkumus edukacinių, piligriminių kelionių metu. Lavinant vaikų kūrybiškumą, estetinį skonį, ugdomos krikščioniškosios vertybės.

 

 

 

„Carito“ globojami parapijiniai senelių globos namai, kuriuose gyvena 141 gyventojas:

 

Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija (22 seneliai)

Všį Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras (52 seneliai)

Všį Marijampolės šv. Ark. Mykolo parapija (58 seneliai)

Rumbonių švč. Trejybės parapija (9 seneliai)

„Carito“ globojami parapijiniai vaikų dienos centrai, kuriuose lankosi 107 vaikai:

 

Alytaus dekanate

 

Alytaus šv. Kazimiero parapijoje (10 vaikų)

Marijampolės dekanate

 

VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro vaikų dienos centras „Šypsniukas“ (50 vaikų)

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijoje (32 vaikų)

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijoje (15 vaikų)

Veikia 3 parapijinės labdaros valgyklos:

 

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje.