Kas yra „Caritas“?

„Caritas“ (lot. gailestingoji meilė) – tai tarptautinė katalikiška organizacija, turinti daug veidų. Tai:

  • tarptautinis pagalbos tinklas, kovojantis su skurdu visame pasaulyje;
  • organizacija, ginanti žmogaus teises ir besirūpinanti kiekvieno pagalbos prašančio orumo išsaugojimu, nepriklausomai nuo rasės, religijos, lyties ir tautybės;
  • bendruomenė, susitelkusi padėti, skatinanti žmogaus augimą ir vystymąsi, lydinti ir padedanti įveikti krizes, stiprinanti ir palaikanti, veikianti ir atjaučianti.

„Caritas“ yra pasaulinis judėjimas, dirbantis vardant teisingesnio ir geresnio pasaulio, įkvėpimo veiklai ieškantis Katalikų bažnyčios socialiniame mokyme.

Pirmoji „Caritas“ organizacija 1897 metais įsikūrė Vokietijoje, Freiburge. Netrukus šios organizacijos ėmė kurtis ir kitose šalyse. 1950 metais jos susijungė į „Caritas Internacionalis“ tinklą. Šiuo metu tinklas vienija 162 nacionalines „Caritas“ organizacijas, veikiančias 200 šalių.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS STATUTAS