Istorija

Vilkaviškio vyskupijos Carito valdybos nariai,  atsižvelgdami į vietovės situaciją ir į tai, kad Kalvarijos savivaldybėje nebuvo nė vieno vaikų dienos centro, nusprendė nuosavybes teise priklausančiose patalpose  Kalvarijoje, adresu Suvalkų g. 11-25,  įkurti vaikų dienos centrą.
Kalvarijos Vaikų dienos centro įkūrimo organizaciniai darbai prasidėjo 2003 metų spalio mėnesį.  Buvo tvarkomos patalpos, vyko lėšų paieška patalpų remontui, rašomi projektai įvairioms institucijoms
Pirmąsias lėšas patalpų renovacijai skyrė Vilkaviškio vyskupijos kurija ir jau tų pačių metų  lapkričio mėnesį patalpų remonto darbus pradėjo statybinės organizacijos UAB „Senlaukis“ statybininkai.
Svečių iš Vokietijos delegacijos narys gerb. p. Claus Peter Poppe susidomėjo šiuo projektu. Vokietijoje rado rėmėjų patalpų renovacijai ir jau 2004 metų sausio mėnesį rėmėjai skyrė vienkartinį lėšų įnašą patalpų remontui. 2004 metais buvo užbaigta virtuvės, bibliotekos, darbo kambario ir higienos kambario remontas.
Visiškam patalpų atnaujinimui, žaidimų kambario ir administracinio kabineto remontui vyko tolesnė lėšų paieška. Projekto svarbą suprato Olandijos Ootmarsumo miesto „Paramos Lietuvai“ fondo  pirmininkas Gerb. Pastorius Johanas Miulderis. Ši organizacija sėkmingam projekto įgyvendinimui skiria paramą įvairiais vaikų dienos centrui reikalingais daiktais.
2005 metais pagal paruoštus projektus gautos piniginės lėšos patalpų remontui iš Olandijos Ootmarsumo miesto bendruomenės „Paramos Lietuvai“ fondo  ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dalyvaujant socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programų atrankos 2005 metų konkurse. Šios lėšos padėjo visiškai užbaigti užbaigti patalpų atnaujinimą iki 2005 metų gruodžio pabaigos. Nuo to laiko pradedama vykdyti ir iki šiol vyksta vaikų dienos centro „Žiniukas“, kurį lanko 30 Kalvarijos savivaldybės vaikų, veikla.