Veikla

Vyskupijos „Caritas“ centras:

 • konsultuoja, koordinuoja ir atstovauja vyskupijos Caritas organizaciją Lietuvoje ir užsienyje
 • rengia rekolekcijas ir mokymus Caritas savanoriams, kurių yra apie 314

Parapijų Caritas:

 • padeda seneliams, ligoniams, našlaičiams, kaliniams
 • bendradarbiaudamas su savivaldybėmis ir įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, padeda parapijiniams senelių globos namams, skurstančioms šeimoms
 • maitina vargšus.

PROJEKTINĖ VEIKLA.

Savanorystė.

Savanorių mokymo programa – tai savanoriškos veiklos koordinavimas parapijose, seminarų organizavimas savanorystės temomis. Šių seminarų-mokymų tikslas: ugdyti naujai į parapijos „Caritas“ grupes įsijungusius narius ir  artimo meilės tarnystėje jau esančius savanorius; parapijos klebonui padedant ieškoti žmonių karitatyvinei veiklai parapijose aktyvinti.

„Kompleksinės paslaugos šeimai“

Vilkaviškio vyskupijos Caritu, kaip Marijampolės savivaldybės partneris vykdo projektą “Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu šeimos “vieno langelio“ principu gali gauti kompleksines paslaugas:  pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, vaikų priežiūros, pavėžėjimo  bei mediacijos paslaugas.

„Kompleksinė pagalba sergantiems priklausomybės ligomis bei jų šeimos nariams“

Organizuojami renginiai, kurių metu skaitytos paskaitos priklausomiems asmenims, jų artimiesiems, dirbantiesiems su šiais žmonėmis bei visiems besidomintiems šiomis problemomis ir sprendimo būdais. Sergantys priklausomybės ligomis nukreipiami į Priklausomybių reabilitacijos centrus.

 

„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas“

Projekto metu 50 neįgalių asmenų gauna socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padeda juos     įtraukti į vietos bendruomenės veiklą.

Taip pat teikiamos asmeninio asistento paslaugos. Asmeninis asistentas lydi neįgalų asmenį į rajoninius ir respublikinius sveikatos priežiūros centrus, į viešąsias įstaigas (bankus, savivaldybės įstaigas), į bažnyčią, parduotuves ir pan. Neįgalieji dalyvauja meninėse

,,Noriu būti sveikas“

Vaikų dienos centro ,,Žiniukas“ bendruomenė paskaitų-diskusijų metu įgyja sveikos gyvensenos įgūdžių, kuriuos stiprina pritaikydami kasdieniniame gyvenime.

,,Kartų draugystė“

Projekto metu organizuojami bendri meniniai, kultūriniai edukaciniai, etnokultūriniai užsiėmimai, kuriuose ugdoma vaikų pagarba vyresnio amžiaus žmonėms. Tėvai, seneliai ir vaikai skatinami prasmingai leisti laisvalaikį kartu. Vadovių padedami tėvai ir vaikai mokosi įveikti bendravimo sunkumus edukacinių, piligriminių kelionių metu. Lavinant vaikų kūrybiškumą, estetinį skonį, ugdomos krikščioniškosios vertybės.

 

„Carito“ globojami parapijiniai senelių globos namai, kuriuose gyvena 141 gyventojas:

 • Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija (22 seneliai)
 • Všį Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras (52 seneliai)
 • Všį Marijampolės šv. Ark. Mykolo parapija (58 seneliai)
 • Rumbonių švč. Trejybės parapija (9 seneliai)

„Carito“ globojami parapijiniai vaikų dienos centrai, kuriuose lankosi 107 vaikai:

Alytaus dekanate

 • Alytaus šv. Kazimiero parapijoje (10 vaikų)

Marijampolės dekanate

 • VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro vaikų dienos centras „Šypsniukas“ (50 vaikų)
 • Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijoje (32 vaikų)
 • Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijoje (15 vaikų)

Veikia 3 parapijinės labdaros valgyklos:

 • Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
 • Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje

20110817261 20110818344 20110818345 DSC00393 IMGP2968 SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA