Savanorystė

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“  vienija daugiau nei 314 savanorių, kurie padeda skurdžiai gyvenančioms šeimoms, gatvės vaikams, jaunimui, benamiams, vienišiems ir ligotiems senoliams,  smurtą ir išnaudojimą patiriančioms moterims ir kitiems žmonėms, kuriuos kamuoja sunkūs dvasiniai ir materialiniai nepritekliai.

Organizacijos „Caritas“ skyriai veikia 7-iuose vyskupijos dekanatuose, 64-iose parapijose.

Kodėl verta savanoriauti?

Būdamas savanoriu tu gali:

 • patirti džiaugsmą, padėdamas kitiems.
 • bendrauti su žmonėmis, kurių vertybės panašios į tavo;
 • dalintis patirtimi ir žiniomis;
 • dalyvauti įvairiuose mokymuose;
 • prasmingai praleisti laiką;
 • jaustis reikalingas;
 • nebūti vienišas.

Būdamas savanoriu Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ organizacijoje tu galėsi:

 • įgyti praktinės patirties socialinėje veikloje;
 • burtis į savanorių grupę, kurioje gautum palaikymą ir supratimą;
 • gauti reikiamų teorinių ir praktinių žinių;
 • ir svarbiausia – PADĖTI KITIEMS!!!

 

Informacija apie savanorystę – el. p. vvcaritas@gmail.com

Tel./faks. +370 65516739

Prisijunk prie Caritas savanorių pagalbai Ukrainos žmonėms ir pasakyk savanoriškai veiklai TAIP (google.com)

 

Savanorių mokymo programa – tai savanoriškos veiklos koordinavimas parapijose, seminarų organizavimas savanorystės temomis. Šių seminarų-mokymų tikslas: ugdyti naujai į parapijos „Caritas“ grupes įsijungusius narius ir  artimo meilės tarnystėje jau esančius savanorius; parapijos klebonui padedant ieškoti žmonių karitatyvinei veiklai parapijose aktyvinti.