Apsilankymas Lazdijų dekanato Carite

Sausio 29 d. Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Gintaras Urbštas kartu su pavaduotoja Giedre Volff lankėsi Lazdijų dekanato Caritas. Susitikimime dalyvavo Lazdijų dekanato Caritas savanorės, dekanato Caritas vadovė Onutė Juodkienė, Seirijų Caritas vedėja Ona Rėkuvienė, Šeštokų Caritas vedėja Reda Armalienė ir Rudaminos Caritas vadovė Nijolė Knyžienė.

Dekanato Caritas vadovė O. Juodkienė dėkojo Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonui kun. Nerijui Žvirbliui už naujai suremontuotas Caritas patalpas už nuolatinę pagalbą ir palaikymą darant gerus darbus. Vedėja apibendrino per praeitus metus atliktus darbus, suteiktą pagalbą vargstantiems.

Dekanato vedėja džiaugėsi sėkmingai įvykusia akcija „Gerumas mus vienija 2019“, kurios metu buvo surinkta 1127 eurai aukų. Prekybos tinkle „Maxima“ vykusios akcijos metu surinkta 300 eurų aukų. Šios aukos bus skirtos pagalbai vargstantiems.

Lazdijų dekanate veikia dešimt parapijos Caritas centrų, kurie suburia apie 100 savanorių.