Brangieji,

 

Norime Jus pasveikinti su Kristaus Prisikėlimo iškilme. Priimkime į savo širdį taiklius ir mus visus trokštančius pastiprinti šiuo išbandymų laiku pop. Pranciškaus žodžius: “Kristus gyvas. Jis yra mūsų viltis ir pati gražiausia viso pasaulio jaunystė. Viskas, ką jis paliečia, atjaunėja, tampa nauja, prisipildo gyvybės. Velykos – tai ir nauja pradžia visam pasauliui, išvaduotam iš nuodėmės ir mirties vergijos, pasauliui, kuriam pagaliau atsivėrė Dievo karalystė, meilės, taikos ir brolybės karalystė“.

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Direktorius kun. Gintaras Urbštas