Dievas yra toks didis, kad gali tapti ir mažas. Dievas yra toks galingas, kad gali pasidaryti bejėgis ir kaip negalintis apsiginti Vaikelis ateiti pas mus, kad jį pamiltume“ (Pop. Benediktas XVI)

Per šias Kalėdas, kai kenčiame nuo pandemijos, mažas ir beginklis kūdikis Jėzus yra ženklas, kurį Dievas dovanoja pasauliui. Nuostabus ženklas! „Būtų gerai jį perskaityti šiomis dienomis“, – kviečia popiežius Pranciškus.


Sveikindami Jus su šv. Kalėdomis linkime, kad Viešpaties Gimimo šventimas suteiktų Jums ramybės ir džiaugsmo!

Vilkaviškio vyskupijos Caritas darbuotojų vardu

Direktorius kun. Gintaras Urbštas

2020 m. šv. Kalėdos