„Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas“ (Iz 9, 5).

 

Jėzus gimė skurde, tačiau apgaubtas Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo meilės. Gimdamas kūne, Dievo Sūnus padarė šventą šeimos meilę. Visiems Kalėdos tebūna proga iš naujo atrasti šeimą kaip gyvenimo ir tikėjimo lopšį, kaip svetingos meilės, dialogo, atleidimo, broliško solidarumo ir dalijamo džiaugsmo vietą, kaip taikos šaltinį visai žmonijai. (Popiežius Pranciškus) 

 

Su Viešpaties Jėzaus Gimimu! 

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas darbuotojų vardu

Direktorius kun. Gintaras Urbštas 

2021 m. Šv. Kalėdos