Jau ketvirtus metus vykdomas projektas  „Integracija į darbo rinką“.

Jau ketvirtus metus vykdomas projektas  „Integracija į darbo rinką“. Projektu siekiama teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.  Projekte dalyvaujančios tikslinės grupės: socialinės rizikos šeimos; asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų; alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys,  buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16–29 metų); nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas. Projektas  vykdomas trijose savivaldybėse: Marijampolės, Vilkaviškio ir Kalvarijos. Veiklose numatyta skatinanti asmenų socialinį savarankiškumą ir asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą per psichosocialinę reabilitaciją  (informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą, psichosocialinę pagalbą, sociokultūrines paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą); ir profesinę reabilitaciją (individualų ir grupinį profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą). Iki šiol projekte dalyvavo 301 asmuo, padėta įsidarbinti 63, padėta užsiregistruoti užimtumo tarnyboje 41 asmeniui, pradėjo mokytis 4 asmenys (viso 108 asm.).

Projekto dalyviai yra „iškritę“ iš darbo rinkos, priežastys yra paprastos: daug metų praleista įkalinimo įstaigoje, nedirbantys keletą metų, priklausomybė nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Daugelis neturi jokios specialybės, o jei turi, tai netinkančią darbo rinkai. Dažnai pasitaikanti problema yra prarasti dokumentai, elektroninės bankininkystės neturėjimas ir menkas kompiuterinis raštingumas. Asmuo be internetinės bankininkystės negali užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, migracijos ir kt. įstaigose. Šios problemos dar labiau išryškėjo „pandeminiu“ laikotarpiu, nes dauguma įstaigų paslaugas gyventojams teikė arba tebeteikia nuotoliniu būdu. Caritas darbuotojai padeda išspręsti šiuos sunkumus  padėdami įsigyti asmens tapatybės kortelę, padėdami įsigyti banko kodų generatorių. Suteikiama galimybė Caritas esančiose patalpose mokytis naudotis kompiuteriu, klientai mokomi prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susikurti elektroninį paštą, parašyti laišką, susikurti CV ir jį išsiųsti darbdaviui.

Dalyvaujantiems projekte socialinių įgūdžių ugdymas suteikia galimybę pademonstruoti socialinius darbinius įgūdžius mūsų Vilkaviškio vyskupijos Carito aplinkoje „Rūpintojėlyje“ restauruojant kėdžių sudėvėtus apmušalus – pakeičiant nauju audiniu, tvarkant sandėlius, valant langus, tvarkant aplinką, o žiemos metu valant apsnigtus takus. Suprantame, kad paprasčiau yra įvertinti čia ir dabar padarytą darbą, nes darbas yra visų matomas ir vertinamas, o klientui visa tai teikia pasididžiavimą.

Projektas numatomas vykdyti iki 2022-04-12  d.