Darbuotojai

Direktorius – kun. Arvydas LIEPA

Direktoriaus pavaduotoja – Aušra ADOMAVIČIŪTĖ

Buhalterė – Daiva KALVAITYTĖ