Darbuotojai

Direktorius – kun. Gintaras Urbštas tel. +370 60335958

Direktoriaus pavaduotoja – Giedrė Volff +370 65516739

El. p. vvcaritas@gmail.com

Buhalterė – Giedrė Kazanavičiūtė