Bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMO PARTNERIAI IR RĖMĖJAI:
 
UAB  „Art Glacio“
11705707_1145339265492608_6495381490098198682_o
 Teikia paramą maistogaminiais vaikų dienos centrui „Žiniukas“, pagalbos centrui „Rūpintojis“, Pal. Jurgio Matulaičio atlaidams.
 
Renovabis
 
 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.
 
LKRSalpa-logo-LT
 
 
Bendradarbiaujama vykdant Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ parapijų savanorių ugdymą ir mokymus.
 
Marijampolės savivaldybės administracija.
 
Marijampolės-savivaldybės-herbas
 Abipusis bendradarbiavimas organizuojant darbą su socialinės rizikos šeimomis,  vykdant projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas“.
 

ORGANIZACIJA „LIETUVOS DUKTERYS“ DETROITO SKYRIUS

teikia paramą skurdžiai gyvenančioms šeimoms.

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

sadm-LOGO

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos  Kurija

Susitarimas. J. E .Vilkaviškio Vyskupo Rimanto Norvilos  sprendimas „Vaikų dienos  centro rėmimo programa“.

Kalvarijos  savivaldybės administracija
kalvarijos_herbas

 

 

2013 m. sausio 2 d.  Sutartis  Nr.D5-2 įgyvendinant projektą teikia įvairiapusę paramą vykdant vaikų socializacijos ir sveikatinimo programas.

Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Socialinių reikalų skyrius
Rekomendacija 2013 m. sausio 7 d. Nr. S4-9-(12.13-07). Abipusis bendradarbiavimas organizuojant darbą su socialinės rizikos šeimomis, teikia informaciją apie materialiai sunkiai gyvenančias šeimas, kartu vykdoma švietėjiška veikla šeimoms, lankomasi šeimose, ruošiami individualūs veiklos planai su šeima ir vaiku

Olandijos Ootmarsumo  miesto paramos Lietuvai fondas Pirmininkas  pastorius Johanas Miulderis

Susitarimas. Bendradarbiavimo pradžia 2004 metų rugsėjis.

Teikia paramą- įvairias priemones ir medžiagas, skirtas vaikų ugdomajai veiklai, buičiai reikalingus daiktus.

 

 UAB „Baltic petroleum“ degalinių tinklas.

Balticpetr

Teikia vietą „Carito“ aukų dėžutėms pastatyti.

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
katalikiu_moteru_sajunga

 

Bendradarbiavimo pradžia 2012 m. birželis
Pirmininkė p. Regina Choromanskis

Teikia materialinę paramą vaikų ugdomajai veiklai.

Kanados Lietuvių Katalikų Centras
Pirmininkas p. Kastytis Batura

Teikia materialinę paramą vaikų ugdomajai veiklai.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Bendradarbiavimo sutartis 2013 m. sausio 2 d. Nr.D5-7

Bendradarbiauja įgyvendinant kultūrinę- edukacinę veiklą ir suteikia patalpas renginiams. Teikia  metodinę-konsultacinę pagalbą, reikalingą vaikų estetiniam lavinimui, padeda organizuoti šventes, kviečia į organizuojamus renginius.

Kalvarijos sporto centras

Bendradarbiavimo sutartis 2013 m. sausio 2 d. Nr.D5-4

Bendradarbiaujama įgyvendinant sportinius renginius, suteikiant šiems renginiams patalpas, sportinį inventorių. Teikia metodinę-konsultacinę pagalbą, reikalingą vaikų fiziniam ugdymui.

Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos gimnazija
kalvarijos_gimnazija

 

 

 

2013 m. sausio 2 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. D5-8

Bendradarbiavimas užtikrinant veiksmingą vaiko teisių įgyvendinimą, kuriant sveiką, psichologiškai saugią ir socialiai palankią aplinką Vaikų dienos centro vaikams.

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

2013 m. sausio 2 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. D5-5

Bendradarbiaujama, įgyvendinant šviečiamąsias-edukacines popietes (literatūriniai renginiai, knygų pristatymai, foto ir dailės parodų lankymas). Teikia  metodinę – konsultacinę pagalbą, reikalingą vaikų kūrybingumui skatinti.

UAB „Mantinga“

mantinga

 

2013 m. sausio 8 d. Paramos sutartis Nr. D5-1

Teikia paramą duonos ir pyrago gaminiais vaikų ir benamių maitinimui.

Marijampolės savivaldybės Balsupių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras  „Kelias, kuriuo reikia eiti“

Bendradarbiavimo sutartis 2010 m. rugsėjo 15 d. Nr.D4-176

Bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, švietėjiška abipusė parama.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės struktūrinis padalinys
GelbekVaik

 

Bendradarbiavimo sutartis 2013 m. sausio 2 d. Nr.D5-10

Abipusis pasidalijimas patirtimi sprendžiant socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumo klausimus, bendrų renginių organizavimas.

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
policija

 

 

Bendradarbiavimo sutartis 2013 m. sausio 2 d. Nr.D5-3/64-ST2-5

Bendradarbiavimas vykdant prevencinę veiklą ir vaikų užimtumą.

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras
185203_229552960415030_4780524_a

 

 

 

Bendradarbiavimo sutartis 2013 m. sausio 2 d. Nr.D5-11
Teikia pagalbą įgyvendinant prevencinius, sveikatinimo ir kitus projektus.