Informacija dekanatams

Ataskaitų formos:

Apklausa_Caritas_Savanoriai

Ataskaita 1-2 Ataskaita-apie_parama

Informacija apie aukų dėžutes

Karitatyvinės akcijos VEIKLŲ ATASKAITA3-

SOCIALINĖ IR KARITATYVINĖ VEIKLA

 

Vilkaviskio vyskupijos Caritas Statutas

 

2014m. gegužės-gruodžio mėn. Nevyriausybinės organizacijos LietuvosCaritas užsakymu Lietuvos Socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkai atliko „Sisteminį skurdo problemos tyrimą Lietuvoje“, kuriuo siekta įvertinti skurdo paplitimą Lietuvoje ir numatyti jo mažinimo galimybes (priemones). Tyrimo tikslo buvo siekiama projekto veiklas organizuojant trimis pagrindinėmis kryptimis: per skurdo ir socialinės atskirties rodiklių Lietuvoje analizę, kiekybinį ir kokybinį skurdo tyrimą.

Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje

Caritas_internetui2(4)