Karantinas neuždaro durų savanorystei

Gruodžio 5-oji – Tarptautinė savanorystės diena

Karantinas neuždaro durų savanorystei

Pandemija negailestingai pakeitė daugelį įprasto gyvenimo sričių. Bandome su tuo susitaikyti, mokomės naujų bendravimo taisyklių, tačiau iššūkiai labai dideli. Juos įveikti būtų dar sunkiau, jeigu šalia neatsirastų žmonių, kurie, nepaisydami užgriuvusios nežinios ir sunkumų, savanorystei skiria savo talentus ir laiką.
Ilgametę tokios veiklos patirtį turinčio Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Giedrė Volff ir socialinė darbuotoja Kristina Braukylienė pasakoja, kad pandemija smarkiai pakoregavo jų kasdienybę. „Dauguma ilgamečių mūsų pagalbininkų yra vyresnio amžiaus, todėl karantino metu, įvertinę asmenines galimybes ir sveikatą, kai kurie iš jų apribojo savanorystę. Perorganizavome kai kurias veiklas, tačiau stokojantys žmonės tikrai nėra palikti likimo valiai. Laikantis visų apsaugos reikalavimų, teikiame pagalbą ir naujai besikreipiantiems, ir jau esantiems mūsų globotiniams. Su kai kuriais palaikome ryšį telefonu, išklausome, patariame“.
Jau septintus metus savanoriaujanti Onutė Juodkienė savo pavyzdžiu įkvepia ir kitus karitiečius, ir pagalbos besikreipiančius: „Esu laiminga, galėdama padėti kitiems, pamirštu save, savo bėdas ir skausmus, kai galiu nors šiek tiek palengvinti kitų kančias. Tokių žmonių gyvenimo kelyje sutikau labai daug. Tikrai ne dėl įvertinimo patarnaujame kitiems, bet palaima apima širdį, kai pamatai, kad bent šiek tiek palengvinai žmogaus naštą. Šalia sielai brangių daiktų laikau vienos kalinės laišką su padėkos žodžiais, prisimenu daug metų lankomo neįgaliojo žodžius: „Gražiausia diena man būna, kai tu ateini…“. Skurdžiai besiverčiančios jaunos šeimos mama pritrūko vaikams maisto, vyras, įkandus erkei, ligoninėje gulėjo komos būsenoje. Susikooperavome visi ir karitiečiai, ir mūsų rėmėjai. Per vieną dieną surinkome ne tik įvairių maisto produktų ir skanėstų, bet ir kitų būtiniausių priemonių. Mamos skausmą pakeitė džiaugsmo ašaros. Kai išgyvename tokias akimirkas, norisi tik vieno – iš visos širdies dėkoti Dievui už suteiktas dovanas, talentus, Jo atsiųstus žmones. Myliu juos visus – ir tuos, kurie prašo pagalbos, ir tuos, kurie padeda ir remia, užjaučia ir dalinasi“ – savanorystės patirtimi dalijasi Onutė.
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ tebevykdo projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“. Taip pat teikia asmeninio asistento paslaugą neįgaliesiems (prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje). Karantinas nesustabdė ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką (pagalba teikiama nuteistiesiems, socialinę riziką patiriantiems asmenims.)
Nepaisant sudėtingos situacijos, „Caritas“ išlaiko gerąsias tradicijas ir pradeda kasmetinę, adventinę žvakelių akciją „Gerumas mus vienija“. Laikantis karantino reikalavimų bažnyčiose, parapijų raštinėse ir „Caritas“ centruose už auką jau dovanojamos akcijos žvakelės. Šiemet siūloma ir naujovė – alternatyva gyvam kontaktui. Geros valios žmonės turi galimybę paaukoti nuotoliniu būdu ir uždegti virtualią žvakelę žemėlapyje pagal savo gyvenamąją vietą. „Aukotojai galės pasirinkti, kokiai „Caritas“ globojamai žmonių grupei skiria savo auką. Tokiu būdu galėsime visoje Lietuvoje įžiebti vis daugiau pagalbos ir paramos šviesos, kuri vėliau taps konkrečiais pagalbos darbais mūsų globojamiems žmonėms. Kiekvienas, įsigysiantis šią žvakelę, yra mūsų bendramintis ir pagalbininkas, suteikiantis taip reikalingo konkretaus palaikymo silpnesniems. Dėkojame visiems mūsų savanoriams, darbuotojams, rėmėjams, kurių bendras darbas, malda ir atsidavimas teikia vilčių, kad gailestingumo neįveiks jokie virusai“ – sako „Caritas“ darbuotojos ir kviečia aukotojus ir savanorystės ieškančius žmones apsilankyti internetiniame puslapyje vvcaritas.lt arba kreiptis J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel.: +370 (65) 516739, el. p. vvcaritas@gmail.com

Aldona Kalinauskienė
„Suvalkietis“ Marijampolės apskrities laikraštis
Nr.97 (10687)
2020 m. gruodžio 5 d.