Kompleksinių paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje

Įgyvendinant Kalvarijos savivaldybės ir partnerių (Vilkaviškio vyskupijos Caritas ir Kalvarijos socialinio paslaugų centras) Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą ,,Kompleksinių paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje“ (projekto Nr.08.4.1.-ESFA-V-416-11-0001) liepos 23-24 dienomis Vilkaviškio vyskupijos Caritas suorganizavo šeimų stovyklą. Jos metu lektorė Brigita Paulauskienė mokė geriau pažinti save, savo charakterį, polinkius, jausmus. Nuo projekto vykdymo pradžios 2017 m. projekto paslaugomis pasinaudojo virš 450 asmenų. Asmeninio asistento paslaugą gavo 16 negalią turinčių asmenų.

  

Projektas Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0001) įgyvendamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto tikslas– plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto vykdytojas –Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais – Kalvarijos socialinių paslaugų centru ir Vilkaviškio vyskupijos Caritu.

Projekto įgyvendinimo metu Kalvarijos savivaldybėje gyvenančios šeimos gali gauti nemokamas kompleksines paslaugas:

  • Pozityvios tėvystės mokymus (tėvystės įgūdžių ugdymas šeimoms, norinčioms tobulinti ir įgyti tėvystės įgūdžių, pasiruošimo tėvystei užsiėmimai nėščiosioms);

  • Psichosocialinę pagalbą (paslaugos šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančių emocinių išgyvenimų (liga, netektis, skyrybos ir pan.); teikiamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, dailės terapija);

  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas (ugdomi šeimos gyvenime reikalingi įgūdžiai; veikia šeimų klubai, organizuojamos stovyklos šeimoms, „koučingo“ užsiėmimai);

  • Vaikų priežiūros paslaugas (asmenims (šeimoms), dalyvaujančioms projekto veiklose ir kituose užsiėmimuose, bet neturintiems kur palikti mažamečių vaikų nuo 3 metų; vaikai bus prižiūrimi individualios priežiūros specialisto, kuris organizuos vaikų užimtumą);

  • Pavėžėjimo paslaugą (asmenims, gyvenantiems kaimiškoje teritorijoje ir neturintiems galimybės laiku atvykti į projekto veiklas).

  • Mediacija (asmenims sudaryta galimybė neteisminiu būdu taikiai išspręsti ginčą).

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI veikia

Kalvarijos socialinių paslaugų centre

Ugniagesių g. 1, Kalvarija

Tel. +370343 55752

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS veikia

Kalvarijos vaikų dienos centre „Žiniukas“

Vasario 16-osios g. 48, Kalvarija

Mob. +370 671 53943