Kviečiame dalyvauti projekte „Integracija į darbo rinką“

Susijęs vaizdas

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Projektas „Integracija į darbo rinką

Tikslas: projektu siekiama teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Projekte dalyvaujančios tikslinės grupės: socialinės rizikos šeimos; asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų; alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys, buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16–29 metų); nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas.

Projektas vykdomas Marijampolės, Vilkaviškio ir Kalvarijos savivaldybėse.

Veiklose numatoma, skatinanti asmenų socialinį savarankiškumą ir asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą per psichosocialinę reabilitaciją (informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą, psichosocialinę pagalbą, sociokultūrines paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą) ir profesinė reabilitaciją (individualų ir grupinį profesinį orientavimą , informavimą ir konsultavimą).

Projekte vykdomos veiklos: asmens poreikių vertinimas; socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; individualaus orientavimas, informavimas, konsultavimas; grupinis profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas.

 

Norinčius dalyvauti projekte kviečiame apsilankyti adresu:

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Bažnyčios g. 42, Marijampolė

Tel. 8 607 91316,

        8 655 16739