Lapkričio 17 d. visame pasaulyje bus minima 3-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena

Laiskas karitieciams ir maltieciams.docx

Pasaulinė vargstančių diena
Varguolio viltis nepražus amžinai

Visuotinė malda
2019 m. lapkričio 17 d.

Kunigas: Šiandien, atsiliepdami į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą veikliai mylėti vargstančiuosius, vienykimės su visa Bažnyčia melsdami už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje.

Skaitovas: Meldžiame už Bažnyčią visame pasaulyje, kad nepailstamai skelbtume Jėzaus Evangeliją ir liudytume pasauliui, jog nė vienas žmogus nėra atskirtas nuo dangiškojo Tėvo meilės. Prašome tarnystės dvasios ir išminties padaryti tą meilę matomą ir veiksmingą. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Skaitovas: Meldžiame už politikus, verslo ir visuomenės lyderius, kad jie geriau suprastų savo atsakomybę už teisingesnį išteklių ir galimybių paskirstymą, nepristigtų drąsos bei valios rūpinimąsi bendruoju gėriu iškelti aukščiau už atskirų grupių interesus. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Skaitovas: Meldžiame už visus besidarbuojančius vargo mažinimo srityje, kad išmoktume įsiklausyti į vargstančiųjų balsą ir suprasti jų giliausius lūkesčius. Tegul mūsų veiklus atsakymas sustiprins vargstančiųjų viltį, orumą ir reikalingumo jausmą. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Skaitovas: Meldžiame už visus vargstančiuosius, kad sugebėtume juos matyti savo širdimi. Apdovanok mus tokia meile, kuri gaivintų tikėjimą į Jėzų, neleistų mums užsisklęsti privačiame dvasiniame gyvenime, bet skatintų veikti. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Skaitovas: Meldžiame už mūsų parapijos ligonius ir jų artimuosius. Sutelk mus veiksmingai pagalbai juos stiprinant malda ir aplankant, kad jie neliktų vieniši ir apleisti, o jų viltis būtų gaivinama mūsų dovanojamos ir atlygio neieškančios meilės. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Skaitovas: Meldžiame Gailestingumo Motinos Mergelės Marijos užtarimo. Gailestingasis Jėzus tesuteikia išminties ir širdies jautrumo per Motinos pavyzdį suprasti, kaip reikia mylėti. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Skaitovas: Meldžiame už mirusius mūsų brolius ir seseris. Būk jiems gailestingas sugrįžtančių laukiantis Tėvas, nes Tu geriausiai žinai jų žemiško gyvenimo vingius. Tave meldžiame

Atverk mūsų širdis veikliai meilei.

Kunigas. Viešpatie, keliaujančios Dievo tautos širdyje pulsuoja ta išganinga galia, kuri visus įtraukia į tikrą atsivertimo piligrimystę, kad vargstantieji būtų pripažįstami ir mylimi. Suteik mums malonę suprasti, kad vargstantiems reikia mūsų rankų, kad galėtų atsikelti, mūsų širdžių, kad iš naujo pajustų palankumo šilumą, mūsų buvimo, įveikiančio vienišumą. Leisk suprasti, kad kartais reikia nedaug, kad būtų grąžinta viltis: padrąsink mus sustoti, nusišypsoti, įsiklausyti. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.