Asmeninio asistento paslaugos

Vilkaviškio vyskupijos Caritas nuo 2022 sausio mėnesio teikia akredituotas asmeninio asistento paslaugas.

Paslaugas gali gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Paslaugos yra mokamos. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų, nustatytų ir apskaičiuojamų vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu.

Šiuo metu asmeninio asistento paslaugas gauna 20 neįgaliųjų asmenų. Laisvų vietų yra.

Asmeninio asistento paslaugą teikia 8 asmeniniai asistentai.

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą. Jei asmeniui nustatomas
poreikis gauti asmeninę pagalbą ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą, asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius
mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Asmens, kai jam neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos ar dienos socialinė globa, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas vertinant tik to asmens, kuriam numatoma teikti asmeninę pagalbą, pajamas, vadovaujantis šiomis nuostatomis:
1. asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis – 5
procentai asmeninės pagalbos kainos;
2. asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis – 10
procentų asmeninės pagalbos kainos;
3. asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis – 15
procentų asmeninės pagalbos kainos;
4. asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis – 20 procentų asmeninės pagalbos kainos.

Valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2022-06-01 – 147,00 Eur

Dėl asmeninio asistento paslaugų gavimo reikia kreiptis pagal gyvenamą vietą į seniūniją arba skambinti tel. 8 655 16739