Kalvarijos vaikų dienos centro ,,Žiniukas“ atstovai lankėsi Gdansko arkivyskupijoje

Sausio mėnesį Vilkaviškio vyskupijos Caritas vadovai ir Kalvarijos Vaikų dienos centro ,,Žiniukas“ atstovės – projekto koordinatorė Rima Kukalienė, socialinė pedagogė Daiva Martimjanovienė bei pedagogė dvasiniam ugdymui Renata Sinkevičiūtė lankėsi Gdansko arkivyskupijos Caritas centre ir jam priklausančiose įstaigose, kur susipažino su lenkų katalikų karitatyvine veikla bei darbo metodais.

Šios organizacijos direktorius kun. Janusz Steć supažindino su arkivyskupijos Caritas veikla bei darbo specifika.

Vaikų dienos centrai, pagalbos centrai, slaugos namai, socialinių bei darbinių įgūdžių dienos centrai: visos šios organizacijos priklauso Gdansko arkivyskupijos Caritas centrui. Apsilankę vaikų dienos centruose supratome, jog jiems skiriamas ypatingas dėmesys: Didžiąją dalį lėšų vaikų dienos centrams skiria  miesto savivaldybė, o likusi dalis gaunama iš projektinės veiklos ir aukų. Buvome maloniai nustebinti, kad bendrojo lavinimo mokyklose veikia neformaliojo ugdymo Caritas užsiėmimai.

Dėkojame Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai už suteiktą galimybę išvykti bei Gdansko arkivyskupijos Caritas atstovams už šiltą ir nuoširdų priėmimą.