Kompleksinės paslaugos (KOPA) Kalvarijos savivaldybėje

        

PROJEKTO NR.  07-007-P-0001 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)“

Vilkaviškio vyskupijos Caritas, Kalvarijos savivaldybė ir Europos socialinio fondo agentūra sudarė  jungtinės veiklos sutartį dėl projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ įgyvendinimo.   Projekto tikslas – užtikrinti Kompleksinių paslaugų šeimai teikimą Kalvarijos savivaldybėje. Planuojama, kad viso projekto metu paslaugas gaus 464 asmenys. Kompleksines paslaugas teiks kvalifikuoti psichologai, socialiniai darbuotojai, lektoriai, užimtumo specialistai.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas, adresu Vasario 16-osios g. 48, Kalvarija įsteigė bendruomeninius šeimos namus, kuriuose jau nuo 2023 m. birželio 1 d. vyks Kalvarijos savivaldybės gyventojų informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, bus vykdomos  kompleksinės veiklos, numatytos projekte:

  1. Individualių ir (ar) grupinių psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijų organizavimas, asmenims patiriantiems sunkumų gyvenime ir (ar) šeimoje.
  2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
  3. Socialinių įgūdžių ugdymo grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai
  4. Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes
  5. Šeimos mediacija– paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai
  6. Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose– konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.
  7. Vaikų priežiūros paslauga bus teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).
  8. Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.

 

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas, adresu Vasario 16-osios g. 48, tel. 8 671 53943