MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje

Vilkaviškio vyskupijos Caritas 2022  m. gegužės – gruodžio mėn. kartu su Lietuvos Caritas ir Kauno Arkivyskupijos Caritas vykdė projektą: „MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje“. Projekto tikslas stiprinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus informacinių technologijų srityje įtraukiant jaunimą. Vilkaviškio vyskupijoje projekto veiklos buvo vykdomos Marijampolėje, Šakiuose, Lazdijuose ir Alytuje.
Remiantis Caritas ilgamete patirtimi bendraujant su vyresnio amžiaus žmonėmis, ypač pandeminiais metais, išryškėjo poreikis naudotis technologijomis, nes dauguma sričių modernizavosi ir perėjo į internetinę erdvę. Įgyvendinat projektą Caritas siekė apjungti kartas ir suteikti joms erdvę dalintis turima patirtimi ir įgūdžiais. Buvo organizuojamos bendros jaunimo ir senjorų veiklos, kurių metu buvo ugdomi senjorų gebėjimai informacinių technologijų srityje. Jaunųjų savanorių rengiami mokymai sulaukė didelio senjorų dėmesio ir buvo naudi.

Užsiėmimų metu buvo pastebėta, kad kiekvieno senjoro informacinių technologijų žinių bagažas labai skiriasi.  Vieni puikiai naudojosi kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu ir tik norėjo patobulinti ar papildyti jau turimus sugebėjimus, o kiti mokėsi nuo pat pagrindų (kaip įjungti kompiuterį ir pan.). Vis dėlto, daugiausiai klausimų susilaukdavo socialinių tinklų ir e sveikatos naudojimosi temos. Taip pat išryškėjo ir individualių užsiėmimų poreikis, kai senjoras priima savanorį savo namuose ir nori mokytis su savo turimu įrenginiu. Žinoma, prie šio poreikio prisideda ir judėjimo negalios ar kitos ligos, kurios įtakoja negalėjimą atvykti į grupinius užsiėmimus.

Projektinėse veiklose dalyvavo vyresnio amžiaus asmenys ir 17 – 35 metų savanoriai. Marijampolėje į veiklas įsitraukė 24 senjorai ir  9 savanoriai, Alytuje – 20 senjorų ir 3 savanoriai, Lazdijuose – 12 senjorų ir 4 savanoriai, Šakiuose – 10 senjorų ir 3 savanoriai. Pagal dalyvavusių senjorų skaičių galima spręsti, jog tokio pobūdžio projektas labai reikalingas vyresnio amžiaus žmonėms. Dalyviai ne tik įgavo naujų žinių informacinių technologijų srityje, bet ir turėjo galimybę bendrauti su jaunaisiais savanoriais ir tarpusavyje, taip mažinant atskirtį, vienišumą ir plečiant kontaktų ratą.

Džiaugiamės, kad tokio pobūdžio projektas susilaukė dėmesio ir pritraukė savo tikslinę grupę – vyresnio amžiaus asmenis, kurie bendradarbiavo su jaunimu siekiant bendro tikslo.

     

   

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis