Marijampolės savivaldybės gyventojai gali gauti asmeninę pagalbą

Marijampolės savivaldybės gyventojai gali gauti asmeninę pagalbąAsmeninė pagalba – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, teikiama individuali pagalba asmeniui jo namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padeda jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kas gali gauti asmeninę pagalbą? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, kuriems šis poreikis nustatytas.

Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei asmens pajamos neviršija 314,00 eurų (2 VRP), asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokai. Jei pajamos viršija 314,00 eurų, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti daugiau nei 20% asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 % asmens pajamų.

Kaip gauti asmeninę pagalbą? Turite kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją, pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, kitus prašomus dokumentus.

Jei asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, mokosi pagal formaliojo švietimo programą ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybėje, jis ar asmens atstovas turi teisę dėl asmeninės pagalbos gavimo kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, mokosi pagal formaliojo švietimo programą, administracija.

Dėl išsamesnės informacijos suteikimo, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

     Asmeninės pagalbos teikėjo kontaktai:

tumblr sharing button
twitter sharing button