Šeimų Klubas

Vilkaviškio vyskupijos Caritas vykdo projektą Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje. Pagalbos centre „Rūpintojėlis“ vyksta šeimų klubo užsiėmimai.