Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje

Vilkaviškio vyskupijos Caritas nuo 2024 m. vasario 1 d. pradės teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą – socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje. Šios paslaugos teikimas prisidės prie asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę. Asmenys su negalia bus skatinami gyventi aktyvų, pilnavertį gyvenimą, gerinant gyvenimo kokybę ir mažinti socialinę atskirtį. Tokiu būdu bus siekiama įgalinti asmenis su negalia gyventi savarankiškai bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Organizuojamos veiklos padės atkurti ar palaikyti asmenų su negalia socialinius, darbinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius. Įstaigos veikloje galės dalyvaus įvairaus amžiaus, išsilavinimo, negalios žmonės.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje susideda iš 2 pagrindinių paslaugų:

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje (pensinio amžiaus paslaugų gavėjams).

Pagrindinės paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Papildoma paslauga (palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas,) galės būti teikiama pagal asmens poreikį.

Socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje galės gauti Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys su negalia:

  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – dalyvumo lygis;
  • pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – dalyvumo lygis.

Kviečiame asmenis su negalia, kurie norėtų dalyvauti organizuojamose veiklose, kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti:

  • Nustatytos formos prašymą-paraišką;
  • Asmens negalią patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
  • Kitus dokumentus pagal poreikį.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis nurodytais telefono numeriais: 8 605 29 879 arba 8 641 08 205.