Susipažinkime su Alytaus dekanato Caritas

Alytaus dekanate veikia 9 parapijos Caritai. Dekanato Caritas savanoriai stengiasi padėti vargstantiems, benamiams, skurdą patiriantiems, o taip pat įvairias priklausomybę turintiems, iš pataisos namų išleistiems ir ten vis dar esantiems asmenims.
Caritas savanoriai aukoja savo laiką skatindami visus krikščioniškos bendruomenės narius nors šiek tiek prisidėti prie jų socialinio gerbuvio. Taip pat padeda rūpintis Ukrainos pabėgėliais. Dekanato savanoriai dalyvavo Caritas akcijose.
Vykdant akciją „Gerumas mus vienija“ parapijose buvo dalijamos žvakelės. Išdalinta 1422 žvakelės. Surinktos aukos, vėliau bus išleistos įvairiems labdaringiems darbams.
1) Dekanato Caritas kovo mėnesį pradėjo akcijas remti ukrainiečius pabėgėlius įsikūrusius Alytaus registracijos centre. Veikla vyko kartu su Alytaus savivaldybe, iš ten gaudavome prašymus ko labiausiai trūksta tuo metu pabėgėliams. Viską surinkę iš Alytaus miesto Caritas veždavome į Raudono kryžiaus sandėlius. Toliau jie atiduodavo kam labiausiai trūkdavo.
2) Dekanato Caritas vykdė IT projektą „Mainai: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje“.
3) Taip pat birželio mėnesį vykdėme paramos Ukrainai trijų dienų akciją kartu su miesto gyventojais. Jie paaukojo įvairių naujų daiktų, virtuvinių reikmenų ir daug viso kito. Labai džiaugiamės, kad prie šios akcijos prisidėjo ir Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia paaukodama nemažai buičiai reikalingų priemonių, higienos priemonių. Viską ką surinkome pakrovėme į organizatorių autobusiuką, kad nuvežtų į karo niokojamą Ukrainą.

4) Gruodžio mėnesį buvo organizuojama akcija „Padėkime apsirengti – vyrams!“ Ši akcija buvo skirta pataisos namuose esantiems vyrams, laikino sulaikymo izoliatoriuje.

Vykdėme kalėdaičių kepimo edukaciją pataisos namuose einančiame priklausomybių centre, gyvenantiems asmenims. Viską vainikavo tame pačiame centre paruoštos Kalėdinės vaišės jų gyventojams ir svečiams, viso buvo 18 asmenų. Vaišes gamino Šv. Angelų Sargų parapijos Caritas savanorės. Vyko ir Šv. Mišios, pamaldas laikė Valdas Simonaitis, Alytaus pataisos namų kapelionas.

       

 

Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos Caritas
Šis Caritas turi 17 savanorių. Dažniausia dirba 8 savanoriai, dar papildomai talkina 8 asmenys.
Šio Caritas pagrindinis darbas pamaitinti alkstančius sriuba, per šiuos metus pamaitino 934 asm. Taip pat surinko labdaros rūbais, daiktais ir daug kito iš 691 asm., o išdalino 1488 asm. Buvo pertvarkytas garažas į puikią rūbų atiduotuvę, dėkojame dekanui A. Užupiui.
Vykusiuose bažnytiniuose renginiuose pamaitinti:
Verbų sekmadienį 18
Šv. Velykų pusryčiuose 32
Atvelykyje (vaikų Velykose) 21
Sekminės 25
Šv. Antano atlaiduose 21
Šv. Angelų Sargų 40
Šv. Kūčiose 35
Šį Caritą parėmė: Jono obuoliai 400 kg
Angelės kopūstais 20 kg
Riamonos kauliukai 217 kg
Duona – Samariečiai
Maisto paketais –Alytaus Raudonas kryžius
Taip pat Lidl ir Rimi parduotuvės
Šis Caritas labai aktyvus dalyvaujant visose akcijose ir projektuose.

      

Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies Caritas
Šiame Carite savanoriauja 5 savanorės. Caritas savanorės jau senyvo amžiaus, todėl veiklų ten vyksta mažiau. Didžiuasis dėmesys skiriamas rūpinimusi savo senjorais ir vargstančiais žmonėmis.

Rumbonių Švč. Trejybės parapijos Caritas

Šis Caritas yra ypatingas tuo, kad savo teritorijoje turi senelių namus ir vienuolyną. Šiomis įstaigomis rūpintis padeda sesės vienuolės.
Senelių namuose yra 16 senelių, o vienuolyne gyveno 18 našlaičių.
Taip pat vyksta darbas su šeima, darbas su jaunimu ir vargo mažinimo skyriumi.
Savanorių yra 16, esant poreikiui prisijungia bendruomenės nariai.
Turi labdaros valgyklą, kurioje pamaitinama apie 30 vargšų. Dalijama labdara apie 93 asm. savaitgaliais vyksta darbas su 20 vaikų, senelių lankymas pagal poreikį 85 asm. ir ligonių slauga 9 asm. Darbas su šeimomis vykdomas pagal poreikį, poreikis buvo 22 asm.
Šiais metais per Trijų Karalių šventę persirengėliai lankė parapijos senolius ir vaikus. Daug vyko įvairių krikščioniškos bendruomenės renginių, už kuriuos dėkingi klebonui monsinjorui L. Jakimavičiui, už jo patarimus, maldas, taip pat sesėms vienuolėms už gerumą.

      

Miroslavo Švč. Trejybės parapijos Caritas
Šis Caritas turi 2 savanores, kurios veiklą vykdo pagal bendruomenės vargstančiųjų poreikį.
Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos Caritas
Carite yra 2 senyvo amžiaus savanorės, kurios laikas nuo laiko pasirūpina rūbų ir daiktų labdara daugiavaikėms šeimoms ir vargstantiems.
Alytaus Šv. Kazimiero parapijos Caritas
Jame yra 6 savanorės. Šios moterytės stengiasi padėti visiems kas į jas kreipiasi bet kokios pagalbos. Joms tenka didžiausias krūvis, nes yra arčiausiai Alytaus pataisos namų. Praktiškai visi išeinantys į laisvę pirmiausia beldžiasi į šio Caritas duris ir jos skuba padėti rūbais, daiktais, maisto paketais. Taip pat prižiūri ligonius, pagal poreikį ir senjorais, kuriems to reikia.
Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos Caritas
Jame yra 9 savanoriai. Veiklą vykdo pagal poreikį. Kadangi tai yra neseniai pradėta atnaujinti Caritas veikla, sunkiai sekasi įsivažiuoti. Caritas vadovė labai stengiasi ir ko gero viskas pavyks.

Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapijos Caritas
Šis Caritas turi 3 savanores, kurių veikla remiasi padėti vargstantiems bendruomenės nariams rūbais, daiktais ir maistu.
Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos Caritas
Šio Caritas kaip ir nėra, bet yra nuostabi savanorė Dovilė Skliaudytė Miesčionaitė. Kuo ji nuostabi…
Atvyko ukrainiečių šeima į Simną – mama ir neįgalus sūnus. Dekanato Caritas vadovės prašymu ši jauna moteris rūpinosi šia šeima visą mėnesį iš savo šeimos biudžeto pinigų. O tuo laiku tvarkė su šeima visus reikalingus jiems dokumentus, kad šeima gautų maisto davinius iš socialinio skyriaus, ir pasirūpino jos neįgaliu sūnumi. Praėjo visas institucijas, kad jis galėtų lankyti Simno spec. mokyklą. Štai kokia savanorė gyvena Simne.

Parengė Alytaus dekanato vadovė Virginija Montvilaitė