Svečiai iš Vokietijos Bergisch Gladbacho miesto

Rugsėjo 10 d. Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi Vokietijos Bergisch Gladbacho miesto „Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komiteto“ delegacija. Su svečiais susitiko Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa. Svečius kun. Arvydas L. pasveikino komiteto narius veiklos 25-mečio proga, padėkojo už ilgametį bendradarbiavimą teikiamą pagalbą. Komiteto nariai lankėsi Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje daugiafunkciame centre, Carito pagalbos centre „Rūpintojėlis“, Vaikų dienos centre „Žiniukas“.