Naujienos

 • Lapkričio 17 d. visame pasaulyje bus minima 3-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena / Paskelbta: 2019-11-15

  Laiskas karitieciams ir maltieciams.docx Pasaulinė vargstančių diena Varguolio viltis nepražus amžinai Visuotinė malda 2019 m. lapkričio 17 d. Kunigas: Šiandien, atsiliepdami į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą veikliai mylėti vargstančiuosius, vienykimės su visa Bažnyčia melsdami už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje. Skaitovas: Meldžiame už Bažnyčią visame pasaulyje, kad nepailstamai skelbtume Jėzaus Evangeliją ir liudytume […]

 • Kviečiame dalyvauti akcijoje „Gerumas mus vienija 2019“ / Paskelbta: 2019-11-08

  Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Kiekvienas tikintysis ir bendruomenė yra kviečiami liudyti tikėjimą praktiniais gailestingumo darbais, pastebėti ir palaikyti šalia esančius vargstančius asmenis: – patyrusius netektį ir praradusius viltį, vienišus, sergančius, ir turinčius negalią, sunkumus patiriančias šeimas, varginamus įvairių priklausomybių, neturinčius pastogės ir prašančius išmaldos, atvykusius […]

 • Patvirtintas naujas Vilkaviškio vyskupijos Caritas Statutas / Paskelbta: 2019-11-08

  Vilkaviškio vyskupijos Ordinaras, vyskupas Rimantas Norvila 2019-11-07 d. patvirtino naują Vilkaviškio vyskupijos Caritas Statutą. Kuriame reglamentuoja, kad Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizacija yra pagal Katalikų Bažnyčios kanonus (kan. 115 § 3 ir kan. 116 § 1) Ordinaro Vilkaviškio vyskupo (toliau – Ordinaras) įsteigtas viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagal civilinę teisę […]

 • Kviečiame dalyvauti projekte „Integracija į darbo rinką“ / Paskelbta: 2019-10-23

  Vilkaviškio vyskupijos Caritas Projektas „Integracija į darbo rinką” Tikslas: projektu siekiama teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projekte dalyvaujančios tikslinės grupės: socialinės rizikos šeimos; asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų; alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys, buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16–29 metų); nedirbantys ir nesimokantys probacijos […]

 • / Paskelbta: 2019-10-15

  Vakar mus aplankė rėmėjai – geradariai iš organizacijos „Hilfe Litauen – Weisrussland“ Bergisch Gladbach (Vokietija). Svečiai susitiko su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila ir aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Apsilankė Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centre „Rūpintojėlis“ ir vaikų dienos centre „Žiniukas“. Rėmėjų pagalba vaikų dienos centre „Žiniukas“ buvo sumontuotos naujos sūpynės, atnaujinta šildymo sistema, padaryta nauja tvora, […]

 • Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas Tarybos posėdis / Paskelbta: 2019-10-15

  Spalio 10 d. Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos Vyskupas Rimantas Norvila bei vyskupijų Caritas vadovai iš visos Lietuvos. On-line būdu posėdyje dalyvavo ir Vyskupas Kęstutis Kėvalas. Susitikimą prasidėjo Šv. Mišiomis, o po jų – sprendėme darbinius klausimus. Posėdžio metu aptarėme Caritas organizacijos aktualijas, pasidalinome įspūdžiais bei patarimais po Caritas 30-mečio […]

 • Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame? / Paskelbta: 2019-10-11

  Rugsėjo 30 dieną LR Seime vyko konferencija „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“. Šios konferencijos iniciatoriai – Lietuvos Caritas drauge su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu. Konferencijoje buvo aptarta gerovės valstybės samprata Bažnyčios socialinio mokymo kontekste; šeimos politikos aktualijos ir perspektyvos; nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių vaidmuo teikiant […]

 • Rugsėjo 28 dieną šventėme Caritas 30-metį / Paskelbta: 2019-10-11

  Šventę pradėjome mišiomis Kauno arkikatedroje  Caritas bendruomenę 30-mečio proga sveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Ukrainos Caritas direktorius Andrij Waskowycz, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Apie 30 Caritas metų drauge su vargstančiais ir viltimi kalbėjo 4 Caritas organizacijai vadovai – sesuo Albina Pajarskaitė, kuri 1989 m. iniciavo Caritas atkūrimą, kun. Robertas Grigas […]

 • Mokymai ,,Lėšų telkimas NVO organizacijoje / Paskelbta: 2019-10-11

  27 rugsėjo Marijampolėje vyko  “.  Mokymus vedė lektorius Tomas Kurapkaitis.  Mokymų metu Vilkaviškio vyskupijos darbuotojai ir savanoriai sužinojo, kokiuose fonduose galima ieškoti paramos vykdomos veikloms, sužinojo kaip parengti paraiškas, kaip išsiaiškinti kokios  pagalbos labiausia reikia šalia mūsų esantiems, kaip išsikelti realius tikslus ir uždavinius,  nusimatyti siekiamus rodiklius – kurie būtų naudingi mūsų bendruomenei. Pasak lektoriaus […]

 • Caritas savanorių mokymai / Paskelbta: 2019-07-15

  2019-06-28 dieną, Marijampolėje vyko savanorių mokymai. Mokymus vedė dr. Neringa Kurapkaitienė. Mokymuose dalyvavo 40 savanorių iš Vilkaviškio vyskupijos. Seminaro metu buvo gilinamasi į savanoriškos veiklos formas ir sritis, bandoma rasti efektyvius savanorių pritraukimo būdus. Dalyviams labiausiai patiko praktinė užduotis, kai pats įsivaizduodamas save savanoriu bandai rasti organizaciją tinkamą savanoriauti. Savanorė Vilija dalinasi savo patirtimi: Supratau, […]